Domovenok

Podmínky spolupráce

Před začátkem nákupu v internetovém obchodě www.domovenok.cz se prosím seznamte s těmito obchodními podmínkami. Potvrzením objednávky kupující souhlasí s níže uvedenými podmínkami.

Všeobecná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.domovenok.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Domovenok Company s.r.o., Vinařická 173, Dobrovice 29441 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Upozorňujeme zákazníky:

Veškeré objednávky na zboží, které je skladem se vyřizují a odesílají zpravidla do 3-7 pracovních dnů. V době dovolené, o které bude zákazník vždy informován na našich stránkách, objednávky přijímáme. Vyřízeny budou po ukončení dovolené v závislosti na počtu přijatých objednávek v tomto období a dostupnosti zboží.

Dodací lhůta je orientační a může se stát, že zboží bude již u výrobce vyprodáno. V tomto případě si vyhrazujeme právo zaslat i nekompletní objednávku, pokud neuvedete v poznámce jinak. Pokud však budeme moci nabídnout podobné zboží, budeme Vás kontaktovat.

Některé z položek nabízených v našem internetovém obchodě jsou na objednávku s delší dodací lhůtou. Doporučujeme ověřit skladovou dostupnost Vámi vybraného zboží na naší emailové adrese domovenok.company@gmail.com nebo telefonicky +420 776 547 195. Zboží, které nejsou na skladě a jsou vybrány na zakázku mají delší dodací lhůty podle termínů dodavatelů. Takové případy budou diskutovány s kupujícím individuálně.

U zboží, u kterého není jednoznačně viditelná a možná volba výběru barvy, tvaru varianty apod. (a je na fotografii zobrazována ve více provedeních popř. v jedné barvě, ale vyrábí se ve více barvách) a zákazník bude požadovat konkrétní model nejsme schopni toto zajistit, avšak pokud to bude jen trochu možné budeme se požadavkům snažit vyhovět. V případě, že obdržíte zboží v jiné než požadované variantě, není to důvodem reklamace!!!!. Zboží můžete zaslat zpět na vlastní náklady, budou Vám vráceny peníze pouze za zboží.

VYMEZENÍ POJMŮ:

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

OBJEDNÁVKA:

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 300,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po vyplnění objednávky včetně způsobu dodání a platby se zobrazí závazná koncová cena. Naše společnost je plátcem DPH. Všechny konečné ceny jsou včetně DPH.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A JEDNOTLIVÉ ZPŮSOBY PLATEB:

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Způsoby plateb:

 • platba předem převodem na účet KB č.ú. 115-111640297/0100.

Vysvětlení pojmů:

Platba převodem na účet - znamená možnost zaplatit na náš účet v KB a to před samotným dodáním zboží. Pokud zvolíte v objednávce tento způsob platby, po dokončení objednávky Vám budou nabídnuty podklady pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol). Údaje Vám přijdou elektronickou poštou, pokud jste do objednávky zadali správně kontaktní email. Lhůta pro vyřízení začíná běžet dnem připsání platby, kterou očekáváme do 7 kalendářních dnů, poté budou neuhrazené objednávky stornovány.

Dodávky předmětu plnění, budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 3-7 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje fakturu, návod na používání výrobku v českém jazyce popř. záruční list.

V případě nesprávného způsobu výběru poštovného, nebo dopravy si vyhrazujeme právo provést změnu ceny dopravy bez předchozího upozornění, v souladu s aktuálními způsoby doručení, jež jsou prezentovány v těchto obchodních podmínkách.

V případě, že nebude možné odeslat zboží z objednávky v jednom balíku, nebo za jedno poštovné Vámi zvolené v objednávce (zejména dětský nábytek, autosedačky a balíky větších rozměrů) bude poštovné přiměřeně navýšeno nebo účtováno poštovné podle počtu balíků, které budou odeslány. Případně bude zákazníku nabídnutý jiný způsob dopravy než zvolil v objednávce. Děkujeme za pochopení.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace - V souladu s § 53 odst. 4 a 7 občanského zákoníku má zákazník možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě se zákazník zavazuje uhradit provozovateli (www.domovenok.cz, Domovenok Company s.r.o.) skutečné náklady spojené s vrácením zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

 • odešlete dopis (na adresu: Vinařická 173, Dobrovice, 29441) nebo na email (domovenok.company@gmail.com ) s textem:
  "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis

 • zboží nechte doručit na adresu obchodu

 • zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, odešlete nejlépe v původním obalu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

 • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

STORNO OBJEDNÁVKY:

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.

Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně po zjištění této skutečnosti kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

KONTROLA ZÁSILKY:

Doporučujeme, aby kupující zkontroloval obsah dodávky při převzetí balíku od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno, nebo zboží neodpovídá uvedenému na přiložené faktuře, popřípadě bylo zasláno jiné zboží, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky ihned při převzetí zásilky od dopravce, je kupujícímu doporučeno tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hod a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího. Předpokladem nepoškození zboží při přepravě je především vnější nepoškozenost dodané zásilky.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Zákonná záruční doba na spotřební zboží je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží v záruční době začíná běžet nová záruka.

REKLAMACE:

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, pak je kupující povinen zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce (na místě sepsat reklamační protokol), tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, zjištěné vady oznamte co nejdříve prodávajícímu, nejlépe e-mailem na adresu domovenok.company@gmail.com , nebo písemně na adresu uvedenou níže společně se základními údaji:

 • jaké zboží reklamujete

 • důvod reklamace

 • termín nákupu

 • číslo faktury

 • číslo účtu pro případ vrácení peněz nebo jiný způsob, jak si přejete provést případnou platbu

 • kopie dokladu o koupi nebo jiný hodnověrný důkaz o zakoupení zboží

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.
Ke zboží, které reklamujete, přiložte prosím kopii dokladu o koupi nebo jiným hodnověrným způsobem prokažte zakoupení zboží.
Zboží k reklamaci neposílejte na dobírku, takto poslané zásilky budou odmítnuty a vráceny zpět na Vaši adresu! Doporučujeme, zásilku pojistit.
Reklamace uplatňujte na adrese: Vinařická 173, Dobrovice, 29441.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od kupujících užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje spotřebitelů předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Provozovatelem internetového obchodu www.domovenok.cz je Domovenok Company s.r.o.

Domovenok Company s.r.o.

Adres: Vinařická 173, Dobrovice, 29441

IČ: 24204153

DIČ: CZ24204153

E-mail: domovenok.company@gmail.com

Mobil: +420 776 547 195